Informácie

DOBRÉ KNIHY O PSYCHOTERAPII PRE VŠETKÝCH

Yoram Yovell: Nepřítel v mém pokoji. Portál, 2005
Yoram Yovell: Láska a jiné nemoci. Portál, 2007
Irwin D. Yalom: Máma a smysl života. Portál, 2002
Irwin D. Yalom: Existenciální psychoterapie. Portál, 2006
Irwin D. Yalom: Láska a jej kat. Portál, 2006
Irwin D. Yalom: Léčba Shopenhauerem. Portál, 2008
Jennifer Mackewn: Gestal psychoterapie. Portál, 2004
Bert Hellinger: Skrýtá symetrie lásky. Pragma, 2006
Bert Hellinger: Rodinné konstelace: Imperativy lásky. Triton 2007
M. Scott Peck: Nevyšlapanou cestou. Argo, 2002

+ Roland Cagáň: Hľadanie Sebastiána, Trio Publishing 2019 😊

UŽITOČNÉ LINKY

Geštalt inštitút Gestalt Studia    www.gestaltstudia.cz

Slovenský inštitút pre výcvik v Geštalt terapii   www.dialog-gestalt.webnode.sk

Český inštitút pre Geštalt psychoterapiu www.gestalt.cz

Slovenská psychoterapeutická spoločnosť www.psychoterapeuti.org

Proces orientovaná psychoterapia www.processwork.sk

i-Psychológia – Prvý internetový časopis (nielen) o psychológii www.i-psychológia.sk

Systemické konštelácie www.hellinger.de

KRITÉRIÁ EAP

 • Odborné vzdelávanie v psychoterapeutickej metóde, vedecky uznanej EAP, musí trvať najmenej 4 roky alebo 3200 hodín
 • Odborné vzdelávanie v psychoterapii musí obsahovať nasledovné komponenty:
  • Teoretické štúdium
  • Osvojenie si psychoterapeutickej metódy zážitkom na sebe alebo rovnocenné vzdelávanie
  • Supervízia – 200 hodín
  • Vlastná cvičná terapia – 150 hodín
  • Praktikum v príslušnej psychoterapeutickej metóde pod supervíziou v trvaní najmenej 2 rokov
  • Prax v psychiatrickom zariadení alebo rovnocenná profesionálna skúsenosť
  • Vzdelávanie v psychoterapii je ukončené hodnotením ako teoretickej tak praktickej práce frekventanta (záverečnou skúškou)


Rozsah odborného vzdelávania v psychoterapii v súčasnosti pre absolventov medicíny, psychológie, liečebnej pedagogiky a sociálnej práce je v rozsahu polovice z 3200 hodín vzdelávania v psychoterapii, t.j. v rozsahu 1400 až 1600 hodín, podľa požiadaviek Európskych organizácií pre príslušný psychoterapeutický smer