Náš tím

Mgr. Roland Cagáň

Odborný garant, psychológ a psychoterapeut, zameranie – individuálna a párová terapia, poradenstvo, supervízia, absolvent a lektor Geštalt psychoterapie na Slovensku, v Čechách aj zahraničí. Absolvent psychológie v roku 1997, v súkromnej praxi od roku 2009. Dlhodobé výcviky - Geštalt psychoterapia, Systemické koštelácie, EFT (Emotion focused therapy), Terapia partnerského vzťahu. Krátkodobé - proces orientovaná psychológia, KIP, hypnóza a iné.

PhDr. Hana Šišková

Psychologička a terapeutka pod supervíziou, zameranie – individuálna a párová terapia. Vzdeláva sa v procesorientovanej psychológii a facilitácii. Vo svojich postupoch využíva koučing, v ktorom získala medzinárodnú akreditáciu ICF. Je nadšenkyňou spolupráce s koňmi v osobnom rozvoji a zážitkovom vzdelávaní. Má skúsenosti z práce na ženskom psychiatrickom oddelení a mnohoročnú prax na pozíciách v marketingu a manažmente.

Mgr. Tomáš Hríbik

Psychológ a psychoterapeut pod supervíziou, pracuje s dospelou klientelou. Absolvent výcviku v krízovej intervencii, frekventant dlhodobého psychoterapeutického výcviku v psychodynamickej terapii. Pracoval aj ako školský psychológ v inkluzívnych základných školách a taktiež ako facilitátor pri skupinovej muzikoterapii. Prax v nízkoprahových projektoch IPčko zameraných na dorast a mladú dospelosť (poradenstvo, krízová intervencia s rodičmi a rodinami).

Mgr. Paulína Severíniová

Liečebná pedagogička a terapeutka pod supervíziou, frekventantka dlhodobého psychoterapeutického výcviku v Procesorientovanej psychológii. Vo svojej práci rada využíva prvky arteterapie a psychomotorickej terapie. Absolvovala niekoľko stáží na Slovensku, v Španielsku a na Malte. Má skúsenosti z práce v dennom psychiatrickom stacionári Spirare a tiež dlhoročnú terapeutickú prax s deťmi. Okrem toho sa zaujíma aj o postavenie žien v spoločnosti a o hľadanie vnútorných zdrojov a ich potenciálu .