Náš tím

Mgr. Roland Cagáň

Odborný garant, psychológ a psychoterapeut, zameranie – individuálna a párová terapia, poradenstvo, supervízia, absolvent a lektor Geštalt psychoterapie na Slovensku, v Čechách aj zahraničí. Absolvent psychológie v roku 1997, v súkromnej praxi od roku 2009. Dlhodobé výcviky - Geštalt psychoterapia, Systemické koštelácie, EFT (Emotion focused therapy), Terapia partnerského vzťahu. Krátkodobé - proces orientovaná psychológia, KIP, hypnóza a iné.

PhDr. Hana Šišková

Psychologička a terapeutka pod supervíziou, zameranie – individuálna a párová terapia. Vzdeláva sa v procesorientovanej psychológii a facilitácii. Vo svojich postupoch využíva koučing, v ktorom získala medzinárodnú akreditáciu ICF. Je nadšenkyňou spolupráce s koňmi v osobnom rozvoji a zážitkovom vzdelávaní. Má skúsenosti z práce na ženskom psychiatrickom oddelení a mnohoročnú prax na pozíciách v marketingu a manažmente.

Mgr. Alžbeta Krištienová

Psychologička a terapeutka pod supervíziou, frekventantka dlhodobého psychoterapeutického výcviku v integratívnej gestalt psychoterapii. Absolventka krátkodobého výcviku v kariérovom poradenstve. Pracovala so závislými pacientmi na psychiatrickom oddelení a taktiež v resocializačnom zariadení pre mladistvých klientov. Ako dobrovoľníčka v minulosti pôsobila v nízkoprahovom klube pre mládež IPčko. Má prax na viacerých HR pozíciách

Mgr. Paulína Severíniová

Liečebná pedagogička a terapeutka pod supervíziou, frekventantka dlhodobého psychoterapeutického výcviku v Procesorientovanej psychológii. Vo svojej práci rada využíva prvky arteterapie a psychomotorickej terapie. Absolvovala niekoľko stáží na Slovensku, v Španielsku a na Malte. Má skúsenosti z práce v dennom psychiatrickom stacionári Spirare a tiež dlhoročnú terapeutickú prax s deťmi. Okrem toho sa zaujíma aj o postavenie žien v spoločnosti a o hľadanie vnútorných zdrojov a ich potenciálu .