Naše služby

1. Individuálna terapia a poradenstvo

Individuálna terapia je liečba rozhovormi v stanovenej štruktúre. Väčšinou raz za jeden až dva týždne sa stretneme na 50 minút. O dlhodobej psychoterapii vravíme, keď počet plánovaných sedení je dlhší ako polrok až rok. Krátkodobá terapia sa ráta na potlačenie akútnych ťažkostí do 10-15 sedení.

2. Párová terapia a poradenstvo

Pre páry s účelom pracovať na svojom vzťahu. Výhodou je priama interakcia a možnosť pracovať nielen s jedným partnerom, ale sledovať a pomáhať dynamike vzťahových konfliktov a partnerských scenárov.

3. Psychodiagnostika

Slúži na psychologický popis vlastností a čŕt človeka. Používame rozhovor, testy aj projektívne diagnostické techniky. Môže byť dobrým vstupom do psychoterapie, alebo len samostatnou objednávkou.

4. Semináre pre verejnosť

Organizujeme psychologické kurzy, zážitkové semináre pre laickú aj odbornú verejnosť. Pripravujeme dlhodobú sériu kurzov z tematiky duševného zdravia a psychológie – Akadémia psychológie.

5. Semináre a starostlivosť pre firemnú klientelu

Ponúkame školenia, koučingy, psychologickú starostlivosť pre zamestnancov ako firemný benefit. Kurzy šijeme na mieru a prispôsobujeme sa želaniu zákazníka.

6. Poradenstvo a konzultácie online

Ponúkame možnosť pracovať aj online formou videohovoru (Skype, Zoom, Messenger)

7. Supervízia a cvičná terapia

Pre kolegov vo výcviku ponúkame  individuálnu aj skupinovú supervíziu a cvičnú terapiu.